ปักกิ่ง นครหลวงโบราณของจีน

 
ปักกิ่ง นครหลวงโบราณของจีน
นครหลวงอันเก่าแก่ของจีนแห่งนี้ ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
อันเป็น ประวัติศาสตร์ของประชาชาติจีน ไว้มากมาย

งานวัดในปักกิ่ง

 
งานวัดในปักกิ่ง
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนเป็นต้นมา ชาวปักกิ่ง
ก็มีประเพณีเที่ยวงานวัด ในฤดูใบไม้ผลิแล้ว

พระราชวังโบราณร้อยปีให้หลัง จะเป็นอย่างไร

 
พระราชวังโบราณร้อยปีให้หลัง จะเป็นอย่างไร?
หลายปีมานี้ มีผู้คนมาท่องเที่ยวเยี่ยมชม
พระราชวังบโบราณจำนวนมากขึ้น