ทิวทัศน์ชานเมืองปักกิ่ง

 


ทิวทัศน์ชานเมืองปักกิ่งเรื่อง เฉินสือ
ภาพ เจินเซียงหมิ่น
ปีที่ 10 ฉบับที่ 112
กุมภาพันธ์ 2540

 

            หากมองทิวทัศน์กรุงปักกิ่งจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง คุณก็จะเห็นเทือกเขาสองแห่งทอดตัวอยู่ทางตะวันตกและทางเหนือของกรุงปักกิ่ง  เทือกเขาทางตะวันตกคือเทือกเขาไท่หางซาน  และอีกเทือกเขาหนึ่งทางเหนือก็คือเทือกเขาเยียนซาน  ส่วนทางตะวันออกของกรุงปักกิ่งติดกับทะเลโป๋ไห่  มีแม่น้ำหย่งเติ้งเหอและแม่น้ำเฉาไป๋เหอซัดสาดทำให้พื้นที่ตรงกลางเป็นที่ราบลุ่ม  เมืองปักกิ่งที่อิงแอบแนบชิดภูเขาและอยู่ใกล้แม่น้ำนี้มีทิวทัศน์งดงามตระการตาราวกับภาพวาด  เมื่อคุณเที่ยวโบราณสถานในตัวเมืองอย่างเช่นพระราชวังโบราณแล้ว  ก็น่าจะออกมาชมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแถบชานเมืองปักกิ่ง  คุณจะเห็นได้ทันทีว่าทิวทัศน์มีเสน่ห์น่าหลงใหลชวนให้เกิดอารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลิน

            เทือกเขาเยียนซานที่อยู่ทางทิศเหนือนั้น  มียอดเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน  กำแพงเมืองจีนที่อนุรักษ์ไว้ในเมืองปักกิ่ง  โดยทั่วไปสร้างอยู่บนเทือกเขาเยียนซานนี้  หากยืนบนยอดเขาก็จะมองเห็นด่านและป้อมรักษาการณ์ซึ่งอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม  เขตท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันดีหลายแห่ง  เช่น  ปาต๋าหลิ่ง  มู่เถียนยู่  และซือหม่าไถฯลฯ

            ปาต๋าหลิ่งเป็นกำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-16454)  เป็นกำแพงตอนหนึ่งที่ดีเด่น  ออกจากตังเมืองปักกิ่งไปทางเหนือถึงอำเภอชานผิงไม่นานก็จะเข้าสู่ช่องเขาสายหนึ่ง  ปากทางเหนือช่องเขาแห่งนี้คือสถานที่ตั้งกำแพงเมืองจีนตอนที่เรียกว่า “ปาต๋าหลิ่ง” กำแพงนี้สร้างบนยอดเขาทอดเป็นแนวยาวไปตามทิวเขาทั้งด้านซ้ายและด้านขวามีรูปทรงราวกับนกอินทรีกางปีกผงาดอยู่  บนหน้าผาสูงชันมีตัวอักษร  “เทียนเสี่ยน”  (ชัยภูมิที่เต็มไปด้วยอันตรายของธรรมชาติ)  ข้อความนี้นอกจากแกะสลักโดยคนโบราณแล้วยังแสดงให้เห็นความรู้สึกของผู้คนสมัยนั้นด้วย

           กำแพงมู่เถียนยู่ตั้งอยู่ทางเหนือของอำเภอหวยโหยว  ลักษณะภูมิประเทศตอนนี้พื้นที่ไม่ค่อยสูงชันฉะนั้นมีด่านหลายแห่งอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  ในเขตท่องเที่ยวแห่งนี้อากาศสดชื่นมาก  มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นงอกงามดี  สวนผลไม้ก็มีมากมาย  หากเดินตามช่องเขาคุณก็จะได้ยินเสียงน้ำพุไหลริน   น้ำพุมีชื่อเสียงเช่น “เหลียนฮวาฉวน” (น้ำพุดอกบัว)  “เจินจูฉวน” (น้ำพุไข่มุก)  น้ำพุเหล่านี้มีปริมาณน้ำมาก  คุณภาพน้ำก็ดีเยี่ยม

           กำแพงซือหม่าไถตั้งอยู่ในเขตอำเภอมี่หยุน  สร้างอยู่บนสันเขามีลักษณะสูงชันมากยากที่จะปีนป่ายได้  ยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์หากสามารถปีนป่ายถึงด่านซือหม่าไถได้แล้ว  คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวมาก

           ส่วนเทือกเขาไท่หางซานทอดตัวยาวเหยียดผ่านด้านตะวันตกของกรุงปักกิ่ง  ฉะนั้นชาวปักกิ่งจึงเรียกเทือกเขานี้ว่า “ซีซาน” (ภูเขาตะวันตก)  ณ  ภูเขาซีซานแห่งนี้จะมีโบราณสถานที่มีชื่อเสียงกระจัดกระจายอยู่  เช่น  ซากที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของ  “มนุษย์ปักกิ่ง”  หุบเขาต้นกุหลาบ  ภูเขาหลิงซาน  ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดของปักกิ่ง  ภูเขาเมี่ยวเฟิงซาน  ถ้ำหินหยุนสุ่ยต้งที่ภูเขาซ่างฟางซาน  ถ้ำหินสือฮวาต้ง  วัดฐานเจ๋อซื่อ  วัดเจ้ไถซื่อ ฯลฯ  โบราณสถานเหล่านี้ต่างก็กระจัดกระจายอยู่ที่ภูเขาซีซานทั้งสิ้นและล้วนอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง

           มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองบ้างก็คือสะพานหลูโกวเฉียว  ภูเขาเซียงซาน  ปาต้าชู่  (วัดโบราณ 8 แห่ง)  วัดต้าเจ๋ว์ซื่อ  ฯลฯ  ปัจจุบันที่ภูเขาซีซานได้สร้างสถานที่พักผ่อนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการหาความสุขสำราญหลายแห่ง  จนภูเขาซีซานเป็นสถานที่พักร้อนและที่ท่องเที่ยวของผู้คน

          กลุ่มภูเขาเทือกเขาซีซานมีวัดวาอารามกระจัดกระจายอยู่หลายที่  เช่น  ปาต้าซู่  (วัดโบราณ 8 แห่ง) ก็กระจายอยู่บนภูเขา 3 แห่ง  หลูซือ  ชุ่ยเวย  และผิงโป  วัดโบราณ 1 ใน 8 แห่งชื่อวัด  “หลิงกวงซื่อ”  ได้สร้างเจดีย์สูง 50 เมตร  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวของพระศากยมุนีอนุรักษ์ไว้ด้วย


ซากที่อยู่อาศัยดั้งเดิม “กู่หยาจี” เป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างอยู่บนเขาของคนสมัยโบราณ  ฝีมือก่อสร้างละเอียด  แต่จนปัจจุบัน  ยังไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด  ชนกลุ่มใดสร้างขึ้น
              กำแพงซือหม่าไถที่สร้างอยู่บนยอดเขา