ตอนที่ 5 ครอบครัว

 

คำศัพท์

                         

                           

                                     

                             

                                       

 

พหูพจน์

                   

 

เอกพจน์