ตอนที่ 15 การเดินทาง

 

          คำศัพท์

             "เมืองแห่งจักรยาน" คือฉายาของประเทศจีน จักรยานเป็นพาหนะที่สำคัญของจีน ทุกเช้า
ชาวจีนจะขี่จักรยานไปทำงานหรือเรียนหนังสือ ถนนจึงเต็มไปด้วยคลื่นของจักรยาน จักรยานนั้น
ราคาถูก ขี่ไปไหนมาไหนได้สะดวก หาที่จอดง่าย ไม่ก่อมลภาวะ ถนนต่างๆมักจะมีเลนสำหรับ
จักรยานโดยเฉพาะ จึงปลอดภัยเเก่ผู้ใช้จักรยาน คนจึงนิยมใช้จักรยานกันมาก
              นอกจากขี่จักรยานแล้ว คนจีนยังนิยมนั่งรถประจำทางกันมากด้วย เพราะสะดวกและราคา
ย่อมเยา ตามเมืองใหญ่ๆของจีน เช่น ปักกิ่งหรือว่าเซี่ยงไฮ้ ยังมีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินให้ชาวเมือง
เลือกใช้เดินทางอีกด้วย