งานวัดในปักกิ่ง

 


งานวัดในปักกิ่ง


เรื่อง : หลูซาน
ภาพ : หลิวเหวินหมิ่น เกาหมิงอี้
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19
เดือนพฤษภาคม 2532

 

     ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนเป็นต้นมา ชาวปักกิ่งก็มีประเพณีเที่ยวงานวัดในฤดูใบไม้ผลิแล้ว ในหนังสือ ‘‘ประวัติ
ประเพณีจีน’’ บันทึกไว้ว่า ‘‘หลังเที่ยงคืนในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ชาวบ้านเริ่มเซ่นไหว้เทวดา เรียกว่า ‘‘ต้อนรับเทวดา’’ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในช่วง 1 เดือน ‘‘ชาวบ้านออกไปเที่ยวนอกบ้านได้ทุกแห่งหน และไปเที่ยวได้ทุก
วันเวลา’’วัดต่างๆ เช่น วัดหั่วเสินเมี่ยว วัดกวนตี้เมี่ยว วัดอู๋เสี่ยนไฉเฉิน วัดต้าจงสื้อ วัดยงเหอกง วัดหวงสื้อและวัด
อื่นๆรวมทั้งอารามเต๋าไป๋หยุนกวานก็จัดงานขึ้น งานวัดที่จัดขึ้นนี้เพื่อสนองความต้องการด้านชีวิตความเป็นอยู่
และด้านจิตใจของผู้คน  บางคนก็มาไหว้พระอธิษฐานให้ตนและครอบครัวมีความสุขอายุยืนและร่ำรวยบางคนก็
มาชิมรสชาติอาหารพื้นเมืองปักกิ่ง บางคนก็มาซื้อของเด็กเล่น เช่น ลูกหึ่ง กังหัน ว่าว และภาพวาดปีใหม่ บางคน
ก็มานั่งดื่มน้ำชา ฟังงิ้ว ดูกายกรรม เป็นต้น เหลาเส่อนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงของจีนที่ล่วงลับไปแล้วได้บรรยาย
ไว้ในหนังสือเรื่อง ‘‘จ้าวจื่อเยว์’’ ว่า ‘‘คนที่ไปงานวัด บ้างก็เดิน บ้างก็นั่งรถไปทุกคนต่างเบิกบานใจ....และยอม
ไปเบียดเสียดกันดูสักหน’’

         งานวัดในกรุงปักกิ่งเคยหยุดจัดมาระยะหนึ่ง ไม่กี่ปีมานี้จึงได้ฟื้นฟูขึ้นใหม่ งานวัดในฤดูใบไม้ผลิปีนี้
(พ.ศ. 2532) ที่จัดขึ้นในเขตเมืองมีอยู่ 5 แห่ง คือ ที่วัดตี้ฐาน วัดหลงฐาน วัดต้ากวานหยวน อารามเต๋าไป๋หยุน
กวาน และวัดข่งเมี่ยว (วัดขงจื๊อ)

          งานวัดตี้ฐานมีการแสดงงิ้วพื้นเมืองที่สืบทอดมาแต่โบราณในเขตเทียนเฉียว(สมัยก่อนเทียนเฉียวเป็น
เขตที่มีการละเล่นต่างๆและมีอาหารพื้นเมืองปักกิ่งหลากหลาย) ทั้งยังขายอาหารขนมพื้นเมืองทั้งของปักกิ่งและ
ของต่างถิ่นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัด ‘‘งานวัดของเด็ก’’ ขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วยนักแสดงและบริกรในงานล้วนเป็น
เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ตามถนนเหวินฮว่าเจที่ยาว 300 กว่าเมตร เต็มไปด้วยศิลปภัณฑ์พื้นเมืองที่สวยงาม
ประณีต เช่น ลูกหึ่ง ว่าว กังหัน รูปคนดินปั้น หน้ากากและอื่นๆ ซึ่งชวนให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ‘‘ชาวปักกิ่ง’’ หวนระลึกถึง
อดีตด้วยความอิ่มเอิบใจ ในร้านน้ำชาที่เลียนแบบสมัยราชวงศ์ชิง ผู้คนได้ดื่มน้ำชา กินขนมชาววัง เช่น ขนมวัน
โต้วหวง (ขนมที่ทำด้วยถั่วลันเตา) ขนมเสี่ยววอโถว (ขนมที่ทำด้วยข้าวโพดและเกาลัด) พุทราและขนมอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ฟังงิ้วผิงซูที่ไพเราะไปด้วย

          งานวัดข่งเมี่ยวและงานวัดกว๋อจื่อเจี้ยนแสดงเรื่องเกี่ยวกับขงจื๊อเป็นสำคัญ ผู้คนที่ไปเที่ยวงานวัดนี้จะ
ได้ชมสภาพเดิมของงานเซ่นไหว้ในวิหารต้าเฉิงเตี้ยน งานแสดงประวัติขงจื๊อ รูปปั้นศิษย์ 72 คนของขงจื๊อ
และหนังวีดีโอเกี่ยวกับงานเซ่นไหว้ขงจื๊อ นอกจากนี้ ยังมีงานแสดงภาพวาดเกี่ยวกับประเพณีพื้นเมืองประวัติย่อ
กรุงปักกิ่งด้วย


        งานวัดหลงฐานจัดได้ใหญ่โตและสนุกครึกครื้นกว่าในอดีต รายการแสดงพื้นเมือง 100 กว่ารายการที่มา
จากเหลียวหนิง ซานตุง เซี่ยงไฮ้ หยินชวน เหอเป่ยและชานเมืองปักกิ่งได้ตั้งเวทีแสดงขึ้นตามริมฝั่งทะเลสาบ
หลงฐานหู แต่ละคณะแสดงกันอย่างสุดฝีมือ ทำให้ชาวปักกิ่งมีโอกาสได้ชมกันอย่างเต็มที่ รายการแสดงที่สำคัญๆ มีไหล่ค้ำเสาธง งิ้วต้ากู่วิ่งลาและรายการใหม่ที่เพิ่งนำออกแสดงอีกมากมาย บนทะเลสาบหลงฐานที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ก็เปิดให้มีการแข่งขันสเก็ตประเภทต่างๆ เช่น สเก็ตลีลา สเก็ตแฟนซี วิ่งสเก็ต ทั้งระยะใกล้และ
ไกลและอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการว่ายน้ำหน้าหนาวด้วย คณะนาฏศิลป์ 10 กว่าคณะได้เปิดแสดงรายการต่างๆ
500 กว่ารายการบนเวที 7 แห่งในงานวัดนี้และยังมีหาบเร่ ร้านแบกะดินและแผงลอย 500 กว่าแห่ง เปิดขาย
ขนม 100 กว่าชนิดและสินค้าอีก 1,000 กว่าชนิด  ผู้คนที่ไปเที่ยวงานวัดนี้ มีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสอาหารและ
ขนมต่างๆ ทั้งรสหวานภาคใต้ รสเค็มภาคเหนือ รสเผ็ดภาคตะวันออก รสเปรี้ยวภาคตะวันตกด้วยหรือจะชมและ ซื้อของเด็กเล่นแบบใหม่ๆ และของระลึกต่างๆ ก็ได้

        งานวัดต้ากวานหยวนเปิดให้มีการแสดงเรื่อง ‘‘พระสนมหยวนเฟยเยี่ยมญาติ’’ การแสดงเรื่องนี้มี
บรรยากาศครึกครื้นและสนุกยิ่งกว่าภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง ‘‘ความฝันในหอแดง’’ เสียอีก

        งานวัด ณ อารามเต๋าไป๋หยุนกวาน ก็มีรายการแสดงที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณที่สนุกสนานเหมือนกัน
เช่น รายการโยนเหรียญกษาปณ์เข้าช่องเงินช่องทองและการลูบลิงหินการโยนเหรียญกษาปณ์เป็นการเสี่ยงทาย
โชคอย่างหนึ่งส่วนการลูบลิงหินนั้น ตามที่พูดกันว่า สามารถขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัยได้  ทุกวันนี้ ถึงแม้ผู้คนส่วน
มากจะไม่ค่อยเชื่อไสยศาสตร์แล้ว แต่ก็ยังมีความคิดที่จะขอความสุขสวัสดิ์ขจัดเภทภัยอยู่ในใจ

        ชาวปักกิ่งที่ชอบสนุกสนาน ก็ได้ไปเที่ยวหาความสุขกันอย่างเต็มที่ในงานวัด ที่จัดขึ้นในช่วงหลังตรุษจีน
ของทุกๆ ปี

                               รายการ ‘‘วิ่งลา’’ ที่แสดงในงานวัดต้าจงสื้อจางเหมินดาราเด็กที่แสดงเป็นพระจักรพรรดิวัยเด็กในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง ‘‘จักรพรรดิที่โลกไม่ลืม’’ ก็ได้มาเที่ยวงานวัดด้วยขี่ลาเที่ยวงานวัด‘‘ชาวต่างประเทศ’’ ก็เข้ามาร่วมสนุกในงานวัดด้วยผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์ในงานวัดหน้ากากตุ๊กตาผ้า