Beijing Summer Camp 2017

ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้าร่วมโครงการ
เรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 北京华文学院 

Summer Jilin 2017

ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน 4 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学) จี๋หลิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน – วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK 4 ประจำปี 2559

ติวเข้ม! สอบ HSKระดับ 4 เจาะลึกแนวข้อสอบ วิธีอ่านโจทย์ 
และเทคนิคลัดต่างๆ มากมาย
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ

Singapore Summer Camp 2016

ขอเชิญน้องๆ ผู้สนใจ ตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
วันพุธที่ 6 – วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (14 วัน)

Jilin Summer Camp 2016

ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจ เรียนภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา 北华大学 มณฑลจี๋หลิน 30 วัน
และทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี 4 วัน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม - วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

เนื้อหาอื่นๆ...

Page 1 of 3