เตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK 4โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS 
ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ 
สำนักงานตัวแทนอาเซียน

เปิดอบรม
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK ระดับ 4
HSK 4 级考前强化训练班

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ

วัน/เวลาอบรม 
12 ธันวาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 (รวม 10 ครั้ง)
ทุกวันเสาร์ 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. 
(วันละ 4 ชั่วโมง) ระยะเวลาอบรม 40 ชั่วโมง

สถานที่อบรม 
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS 
สยามพารากอน ชั้น 4

ค่าธรรมเนียมการอบรม
12,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 15 คนเท่านั้น


เนื้อหาการอบรม

 • คำศัพท์สำคัญในการสอบ HSK ระดับ 4 
 • อธิบายและแยกแยะไวยากรณ์ 
 • เทคนิคการทำข้อสอบ
 • วิเคราะห์ข้อสอบเก่า
 • ทดลองทำข้อสอบผ่าน Tablet เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

เหมาะสำหรับ 

 • เตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 
  (โดยเฉพาะผู้สมัครสอบ 21 กุมภาพันธ์ 2559)
 • เตรียมขอทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสมัครมาสมัครด้วยตนเองที่ OKLS สยามพารากอน 
 • ทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาจีน (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
 • หากได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK ระดับ 4 ได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
OKLS สยามพารากอน โทร. 02-610-9724-6

‪#‎ภาษาจีน‬ ‪#‎ภาษาญี่ปุ่น‬ ‪#‎HSK‬ ‪#‎ติวHSK‬
www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese