CHINESE CAMP 2013

 

 

   CHINESE CAMP  ปิดเทอมหรรษากับภาษาจีน โดย OKLS  

   วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2556 (3 วัน 2 คืน) 

   ณ Brookside Valley Resort

 

   วันที่ 21 ตุลาคม 2556

   6.30 น.                        พบกันที่ OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ รัชดา
   7.00 – 10.00  น.          ออกเดินทางจากโรงเรียนสู่บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ. ระยอง 
                                     บนรถมีกิจกรรมสานสัมพันธ์จากเพื่อนสู่เพื่อน
   10.00 – 12.00 น.         แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมฐาน 
                                     แจกคู่มือ OKLS Chinese Camp แยกย้ายเข้าห้องพัก
   12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 17.00 น.         เข้าฐานความรู้สนุกสนานกับภาษาจีน
   18.00 – 19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น
   19.00 – 21.00 น.         กิจกรรมสันทนาการ

 

   วันที่ 22 ตุลาคม 2556

   7.00 – 8.00    น.           รับประทานอาหารเช้า
   9.00 – 12.00  น.           กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก OKLS 
                                     สนุกสนานพร้อมได้ความรู้ภาษาจีน
   12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 17.00 น.          กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน
   18.00 – 19.00 น.          รับประทานอาหารเย็น
   19.00 – 21.00 น.          กิจกรรมรอบกองไฟ

 

   วันที่ 23 ตุลาคม 2556

   7.00 – 8.00    น.           รับประทานอาหารเช้า
   9.00 – 11.00  น.           สรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิด มอบรางวัล
   11.00 – 12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
   12.00 – 14.30 น.          เดินทางออกจาก บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ. ระยอง 
                                    เที่ยวชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
   14.30 – 17.30  น.         แวะซื้อของฝาก เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

 

 

ลักษณะรีสอร์ท :

"บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท" ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์แปลกตา มีสีสันสวยงาม และตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาสูงๆ  ต่ำๆ  โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
ทั้งป่าไม้ ขุนเขา ลำธาร และน้ำตกที่ไหลจากภูเขามารวมกันเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า 30 ไร่ มีสวนไม้ดอกและไม้ใบนานาพรรณ จึงได้รับความสนใจ และกล่าวขานถึง
ความสวยงาม  ธรรมชาติที่บริสุทธิ์  การบริการที่ยอดเยี่ยมรวมถึงห้องพักที่สะดวกสบาย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

 

สถานที่ท่องเที่ยว : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒ ต.เพ ริมอ่าวบ้านเพ ตำบลเพ เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวม
พันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อให้เป็นแหล่งในการรวบรวมพันธุ์ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ
เป็นสถานศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาและพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ทะเล รวมทั้งการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพสัตว์น้ำของไทย 

 

ค่าร่วมกิจกรรม

  • ราคา 4,500 บาท/คน  


อัตรานี้รวม

  • ที่พัก 3 วัน 2 คืน
  • อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ และอาหารว่าง
  • ยานพาหนะในการเดินทาง
  • กิจกรรมต่างๆ ที่ OKLS จัดให้
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง 


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

  • เสื้อยืดที่ระลึกจาก OKLS คนละ 1 ตัว
  • คู่มือ OKLS Chinese Camp 1 เล่ม

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ OKLS

 

สยามพารากอน ชั้น 4            เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บี ชั้น 7          ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 โซนแคมปัส 
พาราไดซ์พาร์ค  ชั้น 3           เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ชั้น 3                    แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B        
ฟอร์จูนทาวน์ ชั้นใต้ดิน           เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ    ชั้น 7     

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-939-8944-5 ต่อ 21  หรือโทร 086-361-3848

เว็บไซต์: www.OKLS.net    : OKLSschool