เตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK 4 ประจำปี 2559โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS 
ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ 
สำนักงานตัวแทนอาเซียน

เปิดอบรม
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK ระดับ 4
HSK 4 级考前强化训练班

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ

ระยะเวลาอบรม
40 ชั่วโมง


วัน/เวลาอบรม
ทุกวันเสาร์ 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. รวมวันละ 4 ชั่วโมง

เริ่ม
4 มิถุนายน 2559 – 6 สิงหาคม 2559 รวม 10 ครั้ง

สถานที่อบรม
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS สาขา สยามพารากอน ชั้น 4

ค่าธรรมเนียมการอบรม
12,000 บาท  รับจำนวนจำกัดเพียง 15 คนเท่านั้น

เนื้อหาการอบรม

  • คำศัพท์สำคัญในการสอบ HSK ระดับ 4
  • อธิบายและแยกแยะไวยากรณ์
  • เทคนิคการทำข้อสอบ
  • วิเคราะห์ข้อสอบเก่า
  • ทดลองทำข้อสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจ


เหมาะสำหรับ

  • ผู้เตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 หรือผู้สมัครสอบ 13 สิงหาคม 2559
  • ผู้เตรียมขอทุนรัฐบาลจีนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้ภาษาจีน

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
OKLS สยามพารากอน โทร. 02-610-9724-6

‪#‎ภาษาจีน‬ ‪#‎ภาษาญี่ปุ่น‬ ‪#‎HSK‬ ‪#‎ติวHSK‬
www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese