ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการแข่งขันภาษาจีนจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 4

พบกัน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2559
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


 
 

*** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง หากผิดพลาดกรุณาแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559