การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 4

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 4
曼谷语言学院第四届“智慧杯”中国文化竞赛
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศวันงาน   การประกวดเล่านิทานภาษาจีน   การประกวดร้องเพลงภาษาจีน   การแข่งขันทักษะภาษาจีน   สรุปผลการแข่งขันประธานในพิธีที่มอบรางวัล

ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา