ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีน

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 ปี


         
         นางสาวสัณห์สุดา   ธำรงเลาหะพันธ์        โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

         นางสาวสุทธิรัตน์    นิยมกองบุญ             โรงเรียนพระแม่มารี (เขตสาทร)

         นางสาวบุปผารัตน์   เพ็ญบูลย์ 

         นางสาวสาวิตรี        กุลีช่วย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนทุกคนค่ะ