เตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK 4

 

ติวเข้ม! สอบ HSKระดับ 4 เจาะลึกแนวข้อสอบ วิธีอ่านโจทย์
และเทคนิคลัดต่างๆ มากมาย โดย ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื่อ

 

ประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
โครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2558

Summer Jilin 2015

ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน ติว HSK
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน (30 วัน) 
ณ มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学)
จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี (4 วัน)

Summer Beijing 2015

ขอเชิญนักเรียน OKLS และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม
โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 北京华文学院

Summer Jilin 2015

ปิดเทอม 58 นี้
ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน (เน้นติวสอบ HSK)
ทัศนศึกษาประเทศจีน และเกาหลี

ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นครูภาษาจีน

หากคุณมีความรู้และสนใจเป็นครูภาษาจีน แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
หากคุณเป็นครูภาษาจีนอยู่ แต่ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

Pre-PAT2014

Pre-PAT 2014 กับ OKLS   (ปิดรับสมัคร)
สำหรับนักเรียนเตรียมความพร้อม ก่อนลงสอบสนามจริง
ณ ห้อง 305 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เนื้อหาอื่นๆ...

Page 2 of 3