รางวัลแห่งคุณภาพ 2557

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
โรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
ประจำปี พ.ศ. 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

OKLS รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบ

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
ได้ รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ
ที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2557

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12
มหกรรมหนังสือครั้งใหญ่  พร้อมส่วนลดมากมาย 
 

Summer Jilin 2014

ปิดเทอม 57 นี้
ขอเชิญน้องๆ มัธยมและผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน (เน้นติวสอบ HSK)
ทัศนศึกษาประเทศจีน และเกาหลี

Pre-PAT 2013

Pre-PAT เพื่อความเป็นเลิศทางภาษา
เตรียมความพร้อม ก่อนลงสอบสนามจริง (สำหรับนักเรียนชั้น ม.6)
ณ ห้อง 305 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

Page 3 of 3