ร่วมงานกับ OKLS


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักงานสอน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

     คุณครูสอนภาษาจีน

     คุณสมบัติ  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา (วิชาเอก) ภาษาจีน
 • สอบ HSK ผ่านระดับ 5 หรือ 6
 • ใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี (อ่าน-เขียนอักษรตัวย่อและพินอินได้)
 • มีความรับผิดชอบ                                                                                                            
 • ตรงต่อเวลา 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักเด็ก 
 • รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์

     *** ถ้ามีประสบการณ์การสอนหรือผ่านการอบรมการสอนจากประเทศจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 5 หรือ ระดับ 6 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ


     สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
     โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก
     โทร. 02-642-1048 และ 02-642-1049หรือ ส่งประวัติ สำเนาปริญญาบัตร

     สำเนาใบแจ้งผลการเรียน คะแนนสอบ HSK ได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่น

     
คุณสมบัติ   

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา (วิชาเอก) ภาษาญี่ปุ่น
 • สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป 
 • ใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี 
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง


     สนใจสมัครส่งอีเมลมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    รับสมัครฝ่ายวิชาการ และคุณครูสอนภาษาเกาหลี

     
คุณสมบัติ  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา (วิชาเอก) ภาษาเกาหลี
 • สอบ TOPIK ผ่านระดับ 5 หรือ 6
 • ใช้ภาษาเกาหลี ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี 
 • มีความรับผิดชอบ                                                                                                            
 • ตรงต่อเวลา 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักเด็ก 
 • รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์

     *** หากมีประสบการณ์การสอนหรือผ่านการอบรมการสอนจากประเทศเกาหลีจะพิจารณาเป็นพิเศษ    

     วิธีการสมัคร   

     สนใจสมัคร กรุณาส่ง resume ของท่านมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS (สำนักงานใหญ่)
     โทร. 02-939-8944-6  ต่อ 21 หรือ 22


     เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการสอบ TOPIK ผ่านระดับ 5 หรือ ระดับ 6 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

     เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร

     
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • มีใจรักบริการ 
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • อัตราที่รับ 2 อัตรา (รับสมัครประจำสาขาพาราไดซ์ พาร์ค, เดอะคริสตัล)


     สวัสดิการ

 • ค่าคอมมิชชั่น 
 • ประกันสังคม 
 • โบนัส 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 
 • กองทุนกู้ยืม 
 • ชุดฟอร์มพนักงาน


     วิธีการสมัคร

     ส่งใบสมัครมาได้ที่    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ
     สมัครด้วยตนเองตามสาขาที่ระบุ  
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-939-8944 และ 02-939-89445