อุดรธานี

ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 

วันและเวลาทำการ :  
จันทร์ –   ศุกร์       10.30 – 19.00 น. 
เสาร์   –  อาทิตย์   09.00 – 18.30 น.  

โทรศัพท์ : 042-211-499

โทรสาร  : 042-242-155

GPRS  :  17.397181,102.799721