หลักสูตรเรียนเดี่ยว


หลักสูตรเรียนเดี่ยว

        หลักสูตรเรียนเดี่ยวของทางโรงเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้เฉพาะทางหรือมีเวลาเรียนจำกัด
ผู้เรียนสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน 

        จุดเด่น 

         - เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการเรียนเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น ด้านธุรกิจ, ติวสอบ 
         - ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการได้ 
         - ผู้เรียนแต่ละท่านมีความสามารถและทักษะในการเรียนต่างกัน การเรียนเดี่ยวจะทำให้อาจารย์ผู้สอนจะปรับการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
           แต่ละท่านได้ 

        ระยะเวลาและค่าเล่าเรียน

        คอร์สเรียนระยะสั้นเริ่มต้นที่ 20 ชั่วโมงต่อคอร์สหรือคอร์สเรียนระยะยาวตามที่ผู้เรียนสะดวก โปรดสอบถามค่าเล่าเรียนจากสาขาอีกครั้ง