สัมภาษณ์คุณศุลีพร นราสุวรรณ (ครูก๊อฟ)

 

วันนี้คอลัมน์แนะนำครู นักเรียนพาเพื่อนๆ
มารู้จักกับครูก๊อฟ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
ที่มีทั้งความสามารถในการสอน ที่มำให้
นักเรียนเข้าใจและจดจำได้ง่าย แถมยัง
น่ารักอีกด้วย เราไปรู้จักกับครูก๊อฟกันเลย
ดีกว่าค่ะ

ชื่อ

ศุลีพร นราสุวรรณ (ครูก๊อฟ)

วิชาที่สอน ภาษาญี่ปุ่น
สาขาที่สอน เสรีเซ็นเตอร์, ซีคอนสแควร์,
เซ็นทรัล บางนา

 

OKLS : เซนเซสอนที่ OKLS นานเท่าไรแล้วคะ
ครูก๊อฟ : ตั้งแต่ปี 2003  ก็ประมาณ 4 ปีแล้วค่ะ

OKLS : เซนเซเรียนภาษาญี่ปุ่นจากที่ไหนคะ
ครูก๊อฟ : ปริญญาตรี  เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  เอกภาษาญี่ปุ่น  ส่วนปริญญาโท 
ก็เรียนเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา เอกภาษาศาสตร์ ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วตั้งแต่ ก.ย. 2007 ก็ได้รับทุนจาก Japan Foundation เพื่อเข้าร่วมอบรมและ
สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน ค่ะ

OKLS : รู้จัก OKLS ได้อย่างไรคะ
ครูก๊อฟ : รู้จัก OKLS ได้จากการที่เห็นสาขาของ OKLS กระจายอยู่ตามห้างต่างๆค่ะ

OKLS : แรงจูงใจที่ทำให้เซนเซตัดสินใจสอนภาษาญี่ปุ่นกับ OKLS
ครูก๊อฟ : OKLS มีหลายสาขา ทำให้สามารถเลือกสอนได้หลายที่ค่ะ นอกจากนี้ หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นของที่นี่ก็จัดไว้อย่างเป็นระบบ  เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม คือมี  ทั้งคอร์ส
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก   คอร์สสนทนา  คอร์สการเขียน ฯลฯ  ทำให้การเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นของที่นี่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนค่ะ

OKLS : เซนเซมีเทคนิคการสอนให้กับนักเรียนอย่างไรบ้างคะ
ครูก๊อฟ : ในกรณีของคำศัพท์ ถ้าเป็นคำที่เกิดจากการนำคำต่างๆมาประสมกัน ก็จะอธิบาย
ความหมายของแต่ละคำ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้นค่ะ  เช่น  คำว่า  
มาจากคำว่า  = หมอ , = ฟัน แปลว่า หมอฟัน หรืออย่างคำว่า  
มาจากคำว่า  = การประชุม, = ห้อง แปลว่า ห้องประชุม  ถ้าต่อไปนักเรียนได้
เจอคำอื่นๆ ที่ประสมด้วย    ก็จะพอเดาความหมายได้ค่ะ เช่น   
= ห้องเรียน     =  ห้องแบบญี่ปุ่น    =  ห้องน้ำ 
     ในกรณีของไวยากรณ์   ถ้าไวยากรณ์ใหม่เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงหรือคล้ายกับไวยากรณ์ที่เคย
เรียนไปแล้ว  ก็จะทบทวนไวยากรณ์เก่า แล้ว สอนเปรียบเทียบไวยากรณ์เก่าและใหม่  เพื่อไม่
ให้นักเรียนสับสนกันค่ะ

OKLS : เซนเซมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
ครูก๊อฟ : การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน  มีความแพร่หลายขึ้นกว่าเดิมมาก แต่ก่อน
จะมีจำกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง ถ้าเป็นในโรงเรียนก็มีเปิดสอนน้อยมากค่ะ  แต่ในปัจจุบัน
นี้มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นทั้งในระดับอุดมศึกษาและในโรงเรียนชั้นนำทั่วไป ตลอดจนจัด
เป็นวิชาหนึ่งในการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย  แสดงให้เห็นว่าภาษาญี่ปุ่นมีความสำคัญ
มากขึ้นและเป็นที่ต้องการในตลาดธุรกิจของไทยนะคะ  

OKLS : เซนเซประทับใจใน OKLS อย่างไรบ้างคะ
ครูก๊อฟ : ประทับใจ OKLS ตรงที่มีการจัดการที่ดีทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
พัฒนาบุคลากร  โดยจัดให้มีการอบรมครู เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนอยู่เป็น
ประจำ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆในที่ประชุมเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ

OKLS : สอนกับ OKLS เป็นอย่างไรบ้างคะ
ครูก๊อฟ : ดีค่ะ  เจ้าหน้าที่ของ OKLS ทุกคนน่ารักเป็นมิตร  เพื่อนๆที่เป็นคุณครูทุกท่าน
ทั้งสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนก็ใจดีน่ารักทุกคนค่ะ 

OKLS : อยากฝากอะไร ถึงผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นบ้างไหมคะ
ครูก๊อฟ : สำหรับคนที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ขอให้ตั้งใจนะคะเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น
เป็นภาษาที่ใหม่และมีรูปแบบไวยากรณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากภาษาไทย การจะเรียนให้ได้
ผลดีผู้เรียนควรที่จะให้ความใส่ใจ คือ ควรท่องศัพท์ให้ได้  แล้วก็อ่านทบทวนไวยากรณ์รูป
ประโยคเล็กน้อย ถ้ามีโอกาสได้ฝึกสนทนากับชาวญี่ปุ่นจริงๆก็จะดีมากเลยค่ะ  ไม่ต้องกลัวว่า
จะพูดผิดนะคะ  แม้ว่าในตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายาก แต่ถ้าเราพยายามจนสามารถพูดภาษา
ญี่ปุ่นได้แล้ว ก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆมากเลยค่ะ  พยามยามเข้านะคะ