สัมภาษณ์น้องคนเก่งที่มีลายมือที่สวยงาม

 

    
    วันนี้คอลัมน์แนะนำครู นักเรียนพาเพื่อนๆ มารู้จักน้องพร้อมบทสัมภาษณ์ของน้องๆ
คนเก่งที่มีลายมือที่สวยงาม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละช่วงชั้น หลังจากคัด
เลือกนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจจากทั่วประเทศ ซึ่งส่งเข้ามาประกวดมากกว่า 5000 คน
ในการประกวดคัดลายมือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 50 ที่ผ่านมา

 

ชื่อ

ด.ญ.เจียลี่    แซ่วง

ชั้น ป.3
โรงเรียน ประสาทวุฒิ
ชนะเลิศประกวดคัดลายมือภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 1

- เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 จนตอนนี้เรียนอยู่ชั้น ป.3 แล้วค่ะ
- สนใจเรียนภาษาจีนเพราะว่าเป็นคนจีนอยู่แล้ว ก็เลยอยาก
เรียนให้เก่งมากขึ้น และที่โรงเรียนก็มีสอนอยู่แล้วด้วยค่ะ
- ที่สามารถประกวดจนได้รางวัลชนะเลิศก็เพราะว่าตั้งแต่
เริ่มเรียนมาก็ฝึกฝนมาตลอด  และเวลาคัดก็ตั้งใจมาก
- อยากฝากว่า  ถ้าใครที่สนใจเรียนภาษาจีนก็ให้มาเรียน เพราะภาษาจีนมีประโยชน์มาก 

 

ชื่อ

ด.ญ.วิชญา    เหล่าสมบัติ 

ชั้น ป.5
โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ชนะเลิศประกวดคัดลายมือภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 2

- เริ่มเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตั้งแต่ป.1
- สนใจเรียนภาษาจีนเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนยังไม่ค่อยรู้
เรื่องเท่าไหร่ จึงอยากเรียนให้ทันกับเพื่อนๆ ก็เลยมาเรียน
เพิ่มเติมที่ OKLS  และอีกอย่างคือได้เห็นคนอื่นพูดภาษา
จีนแล้วอยากฟังรู้เรื่อง
- มีเทคนิคในการเขียนก็คือเขียนจากซ้ายไปขวา แล้วก็
บนลงล่าง และที่สำคัญต้องหัดเขียนบ่อยๆ เขียนให้เป็น
ธรรมชาติ
- อยากฝากว่า  ให้เพื่อนๆทุกคนมาเรียนภาษาจีน เพราะว่า
เป็นภาษาที่คนทั่วโลกยอมรับ เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ

 
ชื่อ

ด.ญ.พรกมล   ชินประสาทศักดิ์ 

ชั้น ม.3
โรงเรียน หอวัง
ชนะเลิศประกวดคัดลายมือภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 3

- เริ่มเรียนภาษาจีนที่ OKLS  ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนถึง
ตอนนี้ก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะ
- สนใจเรียนภาษาจีนเพราะว่าชอบตัวอักษรจีนมาก 
ก็เลยขอมาเรียนเองเลยค่ะ
- มีเทคนิคในการคัดก็คือว่าจะพยายามคัดให้เหมือน
แบบมากที่สุด ไม่เกร็งเวลาคัด ที่สำคัญต้องพยายามฝึก
เขียนบ่อยๆ และต้องหัดสังเกตุว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีการ
ผ่อนหนักเบาอย่างไร
- อยากฝากว่า ใครที่สนใจอยากเรียนภาษาจีนก็มาเรียน
ได้ที่ OKLS เพราะมาเรียนแล้วก็จะสนุก แล้วก็หมั่นฝึก
คัดบ่อยๆ  จะได้คล่องๆค่ะ

 
ชื่อ

นายณัฐพล     จรัสสุขสวัสดิ์

ชั้น ม.5
โรงเรียน เทพศิรินทร์
ชนะเลิศประกวดคัดลายมือภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 4
 
ชื่อ

น.ส.จุฬารักษ์    ทรายคำ

ชั้น ปี 3
โรงเรียน มหาวิทยาลัยพายัพ  จ.เชียงใหม่
ชนะเลิศประกวดคัดลายมือภาษาจีน บุุคคลทั่วไป

-  เริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ชั้นปี 2  เป็น
วิชาเลือก 
-  ที่เลือกเรียนก็เพราะมีรุ่นพี่ที่รู้จักอยู่แล้วแนะนำให้
เรียน และเห็นว่าเป็นภาษาที่สำคัญ
-  มีเทคนิคในการคัดก็คือ หมั่นฝึกฝนให้เหมือนกับแบบ
ให้มากที่สุดค่ะ
-  อยากฝากว่า  ตอนนี้ภาษาจีนก็เป็นภาษาที่สำคัญ รอง
จากภาษาอังกฤษ  และเป็นภาษาที่เรียนได้ไม่ยากอย่างที่
คิดและในการคัดภาษาจีนนั้นหากได้จินตนาการถึงภาพ
ก็จะช่วยให้ง่ายต่อการคัดด้วยค่ะ

   
ชื่อ

ด.ญ. ธัญกมล   ปรีกราน   

ชั้น ม.3
โรงเรียน มาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชนะเลิศประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ช่วงชั้นที่ 3-4

-  เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ OKLS เริ่มเรียนมาได้ประมาณ
ปีกว่าๆแล้วค่ะ  แต่ว่าตอนประถมมีเพื่อนเรียนอยู่ก่อนแล้ว
ก็เลยให้เพื่อนสอนเขียน สอนท่องตัวอักษรญี่ปุ่นมาก่อน
- ที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เพราะชอบอยู่แล้ว ก็เลยตัดสิน
ใจมาเรียนกับ OKLS
-  มีเทคนิคในการคัดก็คือ จะพยายามฝึกคัด ฝึกมือบ่อยๆ
ก็จะช่วยให้เวลาที่คัด มือจะไม่เกร็ง  แล้วจะคัดได้สวย
-  อยากฝากว่า  ถ้าชอบภาษาญี่ปุ่นก็อยากให้มาเรียนกัน
เพราะการเรียนภาษานั้นมีประโยชน์  ต้องได้ใช้อยู่แล้ว
และสำหรับคนที่เรียน
อยู่แล้ว ก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียน
บ่อยๆ  ส่วนเรื่องการคัดลายมือนั้นหากหมั่นฝึกฝนไว้ด้วย
ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง

   
ชื่อ

นายธรรมรัตน์   คุ้มถนอม

ชั้น ปี 1
โรงเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี
ชนะเลิศประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น บุุคคลทั่วไป

- เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ชั้น ม.4  เตรียมเรียนไว้
สำหรับสอบ Admission ด้วย   จนตอนนี้เรียนอยู่ปี 1
แล้ว ก็ได้เรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว้
- ที่เลือกเรียนนั้นก็เริ่มจากที่เป็นคนชอบดูการ์ตูนและเล่น
เกมส์  จึงอยากมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อจะได้ช่วยให้
เข้าใจมากขึ้น
- เทคนิคในการคัดก็ไม่มีอะไรมากครับ เพราะจริงๆก็หัด
คัดให้เหมือนกับแบบมาตั้งแต่เรียนอยู่ม.ต้นแล้ว  ตั้งแต่ยัง
ไม่ได้เริ่มเรียนเป็นเรื่องเป็นราว  บวกกับเป็นคนที่ชอบเขียน
ด้วย  พอได้มาเรียนก็หมั่นฝึกฝนให้มากๆ
- อยากฝากว่า  หากชอบอะไร  ก็อยากให้ทำอย่างเต็มที่ 
เพราะถ้าได้ทำสิ่งที่ชอบ  ก็จะทำได้ดีเสมอครับ