สัมภาษณ์คุณ โกมุท บัญชากร

 


      คอลัมน์แนะนำครูและนักเรียน ขอแนะนำเพื่อนๆ ให้รู้จักกับ คุณโกมุท ที่เรียนภาษาจีน
ต่อเนื่องมา 4 ปีครึ่ง  ตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้คุณโกมุทได้เรียนถึงคอร์สระดับสูง
แล้วด้วย อะไรที่เ็ป็นแรงผลักดัน ให้คุณโกมุทสนใจและตั้งใจเรียน ไปพบกับบทสัมภาษณ์
กันเลยดีกว่าค่ะ

 ชื่อ

โกมุท  บัญชากร

อายุ 48 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (รับเหมาก่อสร้าง)
วิชาที่เรียน ภาษาจีน
สาขาที่เรียน ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

 

ทำไมเลือกเรียนภาษาจีนที่ OKLS ค่ะ
คุณโกมุท : เนื่องด้วยได้ยินชื่อเสียงมาจากหลายๆ สื่อ แถมที่นี่ก็เดินทางสะดวก
และใกล้บ้านด้วยครับ

ได้ใช้ภาษาจีนกับงานที่ทำอยู่ตอนนี้บ้างหรือเปล่าค่ะ
คุณโกมุท : งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ จริงๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนเลย แต่ผมคิดว่า
ในอนาคตธุรกิจของผม อาจจะมีโอกาสได้ติดต่อค้าขายกับคนจีนตอนนี้การใช้ภาษาจีน
ของผมเลยเน้นไปทางด้านการช่วยงานสังคมมากกว่า เพราะผมเองเป็นสมาชิกของ
ศาลเจ้า เวลามีงานประจำปีก็จะมีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนอยู่เรื่อยๆ ครับ

เรียนที่ OKLS มา 4 ปีแล้วรู้สึกประทับใจอะไรในสถาบันบ้างค่ะ
คุณโกมุท : เหล่าซือที่นี่สอนเป็นกันเองมาก ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนเป็นอย่างดี 
และน้องๆ ที่เรียนห้องเดียวกันก็เป็นกันเองด้วยครับ

ทำงานด้วยมาเรียนภาษาจีนด้วย มีเคล็ดลับส่วนตัวอะไรในการเรียนภาษาจีนมั้ยค่ะ
คุณโกมุท : การจัดสรรเวลาของผมนั้น พยายามไม่ให้ตรงกับงานครับ และสนุกกับ
การเรียน ที่สำคัญเหล่าซือมีส่วนช่วยในการเรียนด้วย เพราะช่วยอธิบายและมีวิธีที่ทำ
ให้เราเข้าใจภาษาจีนได้ง่ายขึ้น

สุดท้ายนี้ อยากให้คุณโกมุทฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนหน่อยค่ะ
คุณโกมุท : ฝึกฝนและทบทวนบทเรียนบ่อยๆ รวมไปถึงในเรื่องของการอ่านและเขียน
ตัวอักษรจีนครับ รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ