ทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน

 

 

 (หมดอายุ)
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
จัดโครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ณ วิทยาลัยภาษาปักกิ่ง อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี
เพื่อให้นักเรียนไทยได้นำความรู้ภาษาจีนที่ได้เรียนมาไปในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังจัดทัศนศึกษาตามสถานที่
สำคัญต่างๆ ของกรุงปักกิ่ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนวัฒนธรรมจีนและวิถีชีวิตของชาวจีน
ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

หลังโครงการประสบความสำเร็จอย่างดี นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลายคนได้รับความรู้ด้านภาษาจีนและสนุกสนาน
กับการทัศนศึกษาจีน ทั้งทางคุณครูชาวจีนของทางมหาวิทยาลัยจีนก็ประทับใจในความตั้งใจเรียนและกิริยามารยาท
ของนักเรียนชาวไทยเป็นอย่างมาก ทางวิทยาลัยภาษาปักกิ่งจึงยินดีมอบทุนการศึกษาบางส่วน
เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียน อายุระหว่าง 12 – 18 ปี จำนวน 20 ทุน
รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ทุนละ 15,000 บาท ทำให้ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนภาษาจีน จากเดิม 52,900 บาท
ลดเหลือเพียง 37,900 บาท 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนในครั้งนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาจีนด้านต่างๆ
พร้อมทั้งได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน รวมถึงได้ทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของกรุงปักกิ่ง ณ ประเทศจีนอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม www.okls.net/download_marketing/OKLS_SUMMER2014.rar

www.OKLS.net

https://www.facebook.com/OKLSschool

เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,