ฉลองเปิดสาขาใหม่มา 2 จ่าย 1

 

 

มา 2 จ่าย 1 ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 สิงหาคม 2557  (หมดอายุ)
สำหรับคอร์สภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ฟรีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับ 100 ท่านแรก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS 
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ห้อง G 02 
เบอร์โทรศัพท์ 02-429-6840
หรือ ส่วนสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-939-8944-5

#ภาษาจีน #ภาษาญี่ปุ่น #OKLS
www.okls.net
OKLS Chinese and Japanese

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,