ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK แบบอินเตอร์เน็ต


 1. โอนเงินค่าสมัครตามระดับที่เลือกสอบ

  HSK

  ระดับ

  ค่าสมัครและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (บาท)


  HSK 1

  ค่าสมัคร 500 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 560 บาท


  HSK 2

  ค่าสมัคร 700 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 760 บาท


  HSK 3

  ค่าสมัคร 900 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 960 บาท


  HSK 4

  ค่าสมัคร 1,200 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 1,260 บาท


  HSK 5

  ค่าสมัคร 1,600 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 1,660 บาท


  HSK 6

  ค่าสมัคร 2,000 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 2,060 บาท


  HSKK

  ระดับ

  ค่าสมัครและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (บาท)


  HSKK ต้น

  ค่าสมัคร 500 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 560 บาท


  HSKK กลาง

  ค่าสมัคร 700 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 760 บาท


  HSKK สูง

  ค่าสมัคร 800 + ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 60 = 860 บาท
  หมายเหตุ กรณีสมัครทั้ง HSK และ HSKK หรือสมัคร 2 ระดับในรอบเดียวกัน ชำระค่าจัดส่งเพียง 60 บาท


  เข้าบัญชี : โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25
  เลขที่ 045-2-02754-4
  (กรุณาถ่ายภาพ หรือสแกนหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนออนไลน์)


 2. Scanรูปถ่ายสี (รูปถ่ายนี้จะติดบนใบผลคะแนน ดังนั้น ขอให้รูปถ่ายเป็นทางการและมีความคมชัด)
  * หน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศีรษะ)
  * รูปชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
  * ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
  * ภาพถ่ายล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน
  * บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของตนเอง


ลงทะเบียน ONLINE คลิก ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี


สมัครสอบ HSK แบบอินเตอร์เน็ต

สมัครสอบ HSKK แบบอินเตอร์เน็ต

(กรุณากรอกใบสมัครสอบ HSK และ HSKK แบบอินเตอร์เน็ต ให้ถูกต้องและครบถ้วน)

*** หมายเหตุ

 • ระบบสมัครสอบ HSK และ HSKK ONLINE จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศในรอบนั้นๆ

 • การทดลองสอบทาง OKLS อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอบ เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบและสถานที่สอบ โดยบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  หากผู้สมัครต้องการมาทดลองสอบ กรุณาเลือก ต้องการ (ที่ช่อง 需要实验 ต้องการทดลองสอบ)
  เพื่อ OKLS จะได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และสถานที่ให้พร้อม
  หากแจ้งว่าต้องการมาทดลองสอบ แต่วันทดลองสอบไม่สามารถมาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

กระบวนการทดลองสอบ/ การสอบ/ การประกาศผลสอบวันทดลองสอบ เตรียมบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ

วันสอบ เตรียมบัตรประชาชน พร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ซึ่งจัดส่งให้ทาง E-mail ก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน) เพื่อเป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ

วันประกาศผลสอบ 30 วันหลังจากสอบ

 

 


บรรยากาศวันสอบ

View the embedded image gallery online at:
http://okls.net/hsk-ibt/92#sigProGalleriaaf94c6c73b