วันสอบการสอบ HSK ระดับความสามารถวัดรู้ภาษาจีน  ศูนย์สอบ OKLS ประจำปี 2560

วันสอบ

วันที่ปิดรับสมัคร

วันทดลองสอบ

วันประกาศผล

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม

วันอังคารที่ 12 กันยายน

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม


 การสอบ HSKK ระดับหัวเรื่อง: การวัดพูดภาษาจีน  ศูนย์สอบ OKLS ประจำปี 2560

วันสอบ

วันที่ปิดรับสมัคร

วันทดลองสอบ

วันประกาศผล

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม

วันพุธที่ 19 เมษายน

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน

วันพุธที่ 3 มกราคม 2061

 
*** หมายเหตุ

 • ระบบสมัครสอบ HSK และ HSKK ออนไลน์จะปิดระบบเวลา 16.00 น ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ หรือจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม

 • เมนู: การทดลองสอบทาง OKLS อำนวยความสามารถสะดวกให้แก่คุณผู้สอบเพื่อให้คุ้นเคยกับระบบและสถานที่สอบโดยบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  หากผู้สมัครสอบ ต้องการมาทดลองสอบกรุณาเลือกต้องการ (ที่ช่อง需要实验ต้องการทดลองสอบ) เพื่อ OKLS จะ เตรียมเครื่องได้คอมพิวเตอร์
  และสถานที่ให้พร้อม 
  หากเลือกต้องการมาทดลองสอบ แต่ไม่สามารถเดินทางมาได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

เวลาสอบเวลาสอบ HSK ศูนย์สอบ OKLS

HSK

เวลาสอบ( โดยประมาณ)

ระดับที่สอบ

เช้า

เวลา 09.00 - 09.55 (55 นาที)

HSK ระดับ 2

เวลา 09.00 - 10.45 (105 นาที)

HSK ระดับ 4

เวลา 09.00 - 11.20 (140 นาที)

HSK ระดับ 6

บ่าย

13.30-14.10 (40 นาที)

HSK ระดับ 1

13.30-15.00 (90 นาที)

HSK ระดับ 3

13.30-15.35 (125 นาที)

HSK ระดับ 5


เวลาสอบ HSKK ศูนย์สอบ OKLS

HSKK

เวลาสอบ( โดยประมาณ)

ระดับที่สอบ

บ่าย

16.30-16.50 (20 นาที)

HSKK ระดับต้น

16.30-16.53 (23 นาที)

HSKK ระดับกลาง

16.30-16.55 (25 นาที)

HSKK ระดับสูง


สถานที่สอบ


ศูนย์สอบ HSK แบบอินเตอร์เน็ต (Internet-Based Test) โดย OKLS

ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเดินทาง แนะนำให้โดยสารรถสาธารณะ

 • หากเดินทางด้วยรถประจำทาง เส้นถนนพญาไท ให้ลงป้ายโอสถศาลาหรือมาบุญครองแล้วเข้าซอยจุฬาลงกรณ์ 64

 • หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีสยามหรือสถานีสนามกีฬาฯ

 • หากขับรถมาเองไม่มีบริการที่จอดรถ แต่สามารถจอดได้ในซอยสยามสแควร์หรืออาคารวิทยกิตติ์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีค่าบริการ)

 

View the embedded image gallery online at:
http://okls.net/hsk-ibt/93#sigProGalleria0bc13889d3หมายเหตุ:  

 • ผู้สมัครสอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที 

 • ผู้สมัครสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อทดลองอุปกรณ์และระบบ


 

วิธีตรวจสอบคะแนนสอบ HSK ทางอินเทอร์เน็ต


ตรวจสอบคะแนนสอบ HSK ที่ได้  http://www.chinesetest.cn
(สามารถตรวจสอบคะแนนสอบได้หลังสอบเสร็จ 1 เดือนโปรดดูตามตารางด้านบน)


准考证号ช่อง
ให้พิมพ์รหัสประจำตัวสอบขึ้นต้นด้วย H ... ตามด้วยเลข 18 หลัก

ช่อง姓名
ให้พิม
พ์ชื่อภาษาจีน (อักษรจีน) หรือชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องมีคำนำหน้า เช่นนายหรือนางสาว)

ช่อง验证号
ให้พิมพ์รหัส 4 หลัก (ตามที่ปรากฎด้านขวา)

เมื่อลงทะเบียนทั้ง 3 เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก 查询 เพื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบคะแนน

 • ถ้ามีการประกาศคะแนนสอบแล้วจะมีคะแนนของผู้สมัครสอบปรากฎให้เห็น 

 • ยังไม่ถ้ามีหัวเรื่อง: การประกาศคะแนน ข้อมูลของผู้สมัครสอบจะไม่ปรากฎ

 บรรยากาศวันสอบ

View the embedded image gallery online at:
http://okls.net/hsk-ibt/93#sigProGalleria8df5a4cc59