สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


OKLS สำนักงานใหญ่
วันและเวลาทำการ :   จันทร์-ศุกร์   09.00 – 18.00 น.
           โทรศัพท์   :   02-939-8944-5 ต่อ 21 
         Facebook  :   facebook.com/OKLSschool