ประกาศยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK

  

HSK และ HSKK แบบอินเตอร์เน็ต (Internet-Based Test)
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 (วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563) จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS
 
--------------------------------------
 

ประกาศศูนย์สอบโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
เรื่อง ยกเลิกการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต
รอบวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

--------------------------------------
 

ประกาศศูนย์สอบ OKLS
เรื่อง ขั้นตอนการขอเลื่อนรอบสอบหรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต
รอบวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ขั้นตอนการเลื่อนรอบสอบ (สามารถเลือกได้ 2 รอบ)

  1. รอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนสอบแล้ว ลิงก์ลงทะเบียนสอบ www.okls.net/ศูนย์สอบ-okls/hsk-ibt/ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์/วันเสาร์ที่-17-ตุลาคม-2563
  2. รอบวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เปิดลงทะเบียนสอบแล้ว ลิงก์ลงทะเบียนสอบ www.okls.net/ศูนย์สอบ-okls/hsk-ibt/ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์/วันอาทิตย์ที่-6-ธันวาคม-2563

ผู้สมัครสามารถเข้าไปลงทะเบียนโดยใช้หลักฐานการโอนเงินเดิมในการสมัคร (เนื่องจากขณะนี้ระบบเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบแล้ว
และมีผู้สนใจสมัครเข้ามาแล้วจำนวนมาก ผู้สมัครที่ต้องการเลื่อนรอบสอบกรุณาสมัครด่วน สามารถยืนยันการลงทะเบียนโดยไม่ต้องจองสิทธิ์แล้ว)
โดยทั้งสองรอบให้ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทางศูนย์สอบ OKLS จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

 

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าสมัครสอบ

กรณีขอคืนเงินค่าสมัครสอบ ให้ผู้สมัครกรอก “แบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าสอบ HSK, HSKK แบบอินเทอร์เน็ต รอบวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563”
ทางออนไลน์ (ตามลิงก์ bit.ly/38FW2Wb) โดยทางศูนย์สอบจะเปิดรอบการคืนเงิน 3 รอบ ตามวันเวลาที่แจ้งไว้ด้านล่าง

รอบการคืนเงิน

  • รอบที่ 1 แจ้งคืนเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์สอบ OKLS จะคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  • รอบที่ 2 แจ้งคืนเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์สอบ OKLS จะคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  • รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) แจ้งคืนเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์สอบ OKLS จะคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

หมายเหตุ
หากผู้สมัครไม่ทำเรื่องขอคืนเงินค่าสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถือว่าสละสิทธิ์ ทางศูนย์สอบ OKLS จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ขอบคุณค่ะ
ศูนย์สอบ OKLS


พิมพ์   อีเมล