ปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
ปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว
ตามประกาศผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

OKLS มีคอร์สออนไลน์นะคะ
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
086-341-4840

ขออภัยในความไม่สะดวก

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ขอให้ทุกท่านปลอดภัย #สุขภาพแข็งแรง


พิมพ์   อีเมล