รายการ สวัสดี..นี๋ห่าว

 
รายการ สวัสดี..นี๋ห่าว
เยื่ยมชมโรงเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร

รายการ TeenStyle

 
รายการ TeenStyle จัดทำ SCOOP
การวาดภาพพู่กันจีนกับ OKLS

รายการ ช่องทางเงินทอง

 
รายการ ช่องทางเงินทอง
สัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับธุรกิจภาษาจีน

รายการ Asian Link

 
รายการ Asian Link
จัดทำ SCOOP การวาดภาพพู่กันจีนกับ OKLS

Endorphine เรียนดนตรีกู่เจิงกับ OKLS

 
วง Endorphine นำเพื่อนๆ รายการ Wake Club
เรียนการเล่นเครื่องดนตรีกู่เจิงกับ OKLS