ปักกิ่ง นครหลวงโบราณของจีน

 
ปักกิ่ง นครหลวงโบราณของจีน
นครหลวงอันเก่าแก่ของจีนแห่งนี้ ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
อันเป็น ประวัติศาสตร์ของประชาชาติจีน ไว้มากมาย

ถนนซูโจวในพระราชวังฤดูร้อน

 
ถนนซูโจวในพระราชวังฤดูร้อน
“อุทยานอี้เหอหยวน” (颐和园)
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พระราชวังฤดูร้อน”

งานวัดในปักกิ่ง

 
งานวัดในปักกิ่ง
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนเป็นต้นมา ชาวปักกิ่ง
ก็มีประเพณีเที่ยวงานวัด ในฤดูใบไม้ผลิแล้ว

พระราชวังโบราณร้อยปีให้หลัง จะเป็นอย่างไร

 
พระราชวังโบราณร้อยปีให้หลัง จะเป็นอย่างไร?
หลายปีมานี้ มีผู้คนมาท่องเที่ยวเยี่ยมชม
พระราชวังบโบราณจำนวนมากขึ้น

ทิวทัศน์ชานเมืองปักกิ่ง

 
ทิวทัศน์ชานเมืองปักกิ่ง
หากมองทิวทัศน์กรุงปักกิ่งจากเบื้องบน สู่เบื้องล่าง
คุณก็จะเห็นเทือกเขา