ร้านรองเท้าเน่ยเหลียนเซิง

 
ร้านรองเท้าเน่ยเหลียนเซิง
อยู่ในซอยต้าซาล่าย่านจอแจ
ของถนนเฉียนเหมิน กรุงปักกิ่ง