เพลง รองเท้าฟางของพ่อ 爸爸的草鞋

     เพลง รองเท้าฟางของพ่อ 爸爸的草鞋

เพลง คุณพ่อครับ 爸爸

     เพลง คุณพ่อครับ 爸爸

เพลง คุณพ่อเงียบสงบ 父亲你是安静的

     เพลง คุณพ่อเงียบสงบ 父亲你是安静的