เพลง แม่คะ หนูรักแม่ 妈妈我爱你

     เพลง แม่คะ หนูรักแม่ 妈妈我爱你

เพลง คุณแม่ 妈妈

     เพลง คุณแม่ 妈妈

เพลง ความรักของแม่หนักเพียงใด 妈妈的爱有多少斤

     เพลง ความรักของแม่หนักเพียงใด 妈妈的爱有多少斤

เพลง แม่ 不再麻烦妈妈

     เพลง แม่ 不再麻烦妈妈

เพลง เข้าใจเธอ 懂你

     เพลง เข้าใจเธอ 懂你