เพลง จันทร์แทนใจฉัน 月亮代表谁的心

 
        

陶喆

    เพลงนี้เถาเจ๋อเรียบเรียงใหม่จากเพลงจันทร์แทนใจฉัน ()
ของเติ้งลี่จวิน () 


พิมพ์   อีเมล