เพลง มีชีวิตอยู่อย่างพิเศษสุด 最 特 别 的 存在

 

 

 


 


        

歌手:吴建豪(F4)
แปล :  เรืองรอง  รุ่งรัศมี

 

__________________________________________________________

 


พิมพ์   อีเมล