เพลง อวยพรปีใหม่ 贺新年

     เพลง อวยพรปีใหม่ 贺新年 

เพลง ขอแสดงความยินดี 恭喜恭喜

     เพลง ขอแสดงความยินดี  恭喜恭喜