เพลง ฝนดาวตก 流星雨

 

         

 

 歌手:F4 (周渝民,言承旭,吴建豪,失教天 )
แปล : เรืองรอง  รุ่งรัศม

 

_________________________________________________________

 

      生词               คำศัพท์

 

 


พิมพ์   อีเมล