คุณครูสอนภาษาเกาหลี และฝ่ายวิชาการ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักงานสอน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


    คุณครูสอนภาษาเกาหลี และฝ่ายวิชาการ


     
คุณสมบัติ  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา (วิชาเอก) ภาษาเกาหลี
 • สอบ TOPIK ผ่านระดับ 5 หรือ 6
 • ใช้ภาษาเกาหลี ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี 
 • มีความรับผิดชอบ                                                                                                            
 • ตรงต่อเวลา 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักเด็ก 
 • รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์

     *** หากมีประสบการณ์การสอนหรือผ่านการอบรมการสอนจากประเทศเกาหลีจะพิจารณาเป็นพิเศษ    


     เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการสอบ TOPIK ผ่านระดับ 5 หรือ ระดับ 6 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

     วิธีการสมัคร   

     สนใจสมัคร กรุณาส่ง resume ของท่านมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS (สำนักงานใหญ่)

     โทร. 02-939-8944-6  ต่อ 21 หรือ 22

 


พิมพ์   อีเมล