HSK (IBT) ฮิต: 47703

 


  ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK แบบอินเทอร์เน็ต 

1.1  กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน

1.2 เมื่อท่านเลือกอ่านครบถ้วนแล้ว และกดตกลง จะปรากฏหน้านี้ เพื่อให้กรอกข้อมูล

 

1.3 เมื่อท่านกรอกข้อมูลจองสิทธิ์ครบถ้วน และยืนยันแล้ว จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แสดงว่า การจองสิทธิ์ของท่านสมบูรณ์แล้ว


HSK

HSKK


หมายเหตุ กรณีสมัครทั้ง HSK และ HSKK หรือสมัคร 2 ระดับในรอบเดียวกัน ชำระค่าจัดส่งเพียง 60 บาท

 3.1 Scan รูปถ่ายสี (รูปถ่ายนี้จะติดบนใบผลคะแนน ดังนั้น ขอให้รูปถ่ายเป็นทางการและมีความคมชัด)


 

3.2 สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์
4.1 กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน


4.2 เมื่อท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และกดตกลง จะปรากฏหน้านี้ เพื่อให้กรอกข้อมูล
กรุณากรอกใบสมัครสอบ HSK และ HSKK แบบอินเทอร์เน็ต ให้ถูกต้องและครบถ้วน


 

4.3 เมื่อท่านกรอกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน HSK, HSKK ออนไลน์กับ OKLS ครบถ้วน และกดยืนยันแล้ว
จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แสดงว่า การยืนยันการลงทะเบียน HSK, HSKK ออนไลน์ของท่านสมบูรณ์แล้ว


*** หมายเหตุ

 

*** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี


บรรยากาศวันสอบ

 

พิมพ์