ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ครั้งที่ 6

 

ท่านจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์การสอบ HSK, HSKK ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ได้ต่อเมื่อ

 

 

 

 ท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว