ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ครั้งที่ 3


ท่านจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์การสอบ HSK, HSKK ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ได้ต่อเมื่อ

 

 

 

 ท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว


 


พิมพ์   อีเมล