ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ครั้งที่ 4


 
ท่านจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์การสอบ HSK, HSKK ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ได้ต่อเมื่อ

 

 

 

 ท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว