ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

 

ท่านจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์การสอบ HSK, HSKK ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ได้ต่อเมื่อ

 

 

 

 ท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว