ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ครั้งที่ 1

 

ท่านจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์การสอบ HSK, HSKK ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม  2563 ได้ต่อเมื่อ

 

 

 

 ท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว