ตอนที่ 12 อาหาร (2)

 

        เดิมนั้นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อแบ่งได้เป็น 4 สาย คือ เสฉวน ซานตง เจียงซูและกวางตุ้ง
ลักษณะพิเศษของอาหารจีน 4 สายนี้ คือ ทั้ง 4 มณฑลนี้มีการติดต่อทางการค้ากับมณฑล
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายและสมบูรณ์ ทำให้มีวัตถุดิบ
ในการทำอาหารมากมาย อาหารจึงมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและมีสี กลิ่น รสและลักษณะ
ครบครัน ต่อมามีการแบ่งอาหารที่มีชื่อเสียงเป็น 8 สาย โดยเพิ่มอาหารฮกเกี้ยน เจ้อเจียง
อันฮุย หูหนานเข้าไปอีก 4 สาย อาหารทั้ง 8 สายนี้หาทานได้ไม่ยาก ปกติจะมีป้ายบอกว่า
ร้านนี้เป็นร้านอาหารประเภทใดไว้ชัดเจน อาหารตามร้านในเมืองจีนราคาไม่แพงมากนัก
บางแห่งยังมีบริการส่งด้วย

       ส่วนอาหารต่างชาติ เช่น อาหารไทย อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งเศส
อาหารอิตาเลี่ยน อาหารอินเดีย เป็นต้น หาทานได้ตามเมืองใหญ่ของจีน