คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักงานสอน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


     คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่น
รับสมัครด่วน! คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นแบบประจำ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาญี่ปุ่น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • ใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักเด็ก
 • รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์สอนในโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ (สำหรับครูประจำ)

 • การอบรมครูใหม่
 • สัมมนาครูประจำปี
 • ประกันสังคม


เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการสอบ JLPT ผ่านระดับ 3 ขึ้นไป 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ


ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครออนไลน์ได้ที่ www.OKLS.ac.th
 • รอนัดสัมภาษณ์ และสาธิตการสอนออนไลน์สนใจสมัคร ส่งประวัติมาได้ที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.พิมพ์   อีเมล