ตอนที่ 16 สภาพอากาศ

           คำศัพท์

             ประเทศจีนมี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) และฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) แต่อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละมณฑลจะแตกต่างกัน เพราะประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนตั้งอยู่ทางตอนเหนือสภาพอากาศในแต่ละฤดูก็แตกต่างกันมาก
              ฤดูใบไม้ผลิ กลางวันอาศจะอบอุ่น แต่ช่วงเช้าและกลางคืนอากาศจะยังหนาวเย็น เป็นช่วงที่สวยมากช่วงหนึ่งของปีเพราะดอกไม้กำลังผลิดอกออกใบชาวปักกิ่งมักชอบไปชมดอกไม้ตามสวยสาธารณะต่างๆ บางครั้งฝนตกและมีพายุทราย
ฤดูร้อน อากาศร้อนแห้ง ต่างจากเมืองไทยที่ร้อนชื้น เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี
              ชาวปักกิ่งชื่นชอบฤดูใบไม้ร่วงเป็นพิเศษ เพราะอากาศเย็นสบาย ไม่มีพายุทรายเหมือนฤดูใบไม่ผลิ และไม่ร้อนหรือหนาวจัดอย่างฤดูหนาวนอกจากนี้ใบไม้ยังเปลียนวีสวยงามมากชาวปักกิ่งนิยมไปชมใบไม้แดงที่ภูเขาเซียงซานกันฤดูหนาวอากาศหนาวจัดมาก มีหิมะตก น้ำในทะเลสาบต่างๆ จะกลายเป็นน้ำแข็ง สามารถเล่นน้ำแข็งได้