วิธีการพิมพ์ภาษาจีนลงในคอมพิวเตอร์

วิธีการพิมพ์ภาษาจีนลงในคอมพิวเตอร์

 


วิธีการพิมพ์ภาษาจีนลงในคอมพิวเตอร์


Xiu Lian

      ในปัจจุบันการพิมพ์ภาษาจีนลงในคอมพิวเตอร์ทำได้ไม่ยากนักเพราะมี
หลายวิธีให้เลือกพิมพ์แต่วันนี้ที่อยากแนะนำคือ การพิมพ์ภาษาจีนด้วยพินอิน
เพียงแค่เรารู้จักพินอินแล้วเลือกอักษรจีน เท่านี้ใคร ๆ ก็สามารถพิมพ์ภาษาจีน
ได้แล้ว ซึ่งการที่จะพิมพ์ภาษาจีนได้นั้น เราต้องติดตั้งวิธรการพิมพ์ภาษาจีนเพื่อ
ใช้ในการพิมพ์ก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิ๊กขวา ที่ปุ่มภาษาด้านล่างขวา แล้วเลือกหัวข้อ Settings…

2. คลิ๊กที่ปุ่ม Add… เพื่อเพิ่มภาษา

3. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างที่ชื่อว่า Add Input language ให้เราเลือกติด
ตั้งภาษาในช่อง Input language ให้เราเลือก Chinese (PRC) คือภาษาจีน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นแบบอักษรตัวย่อ

4. จากนั้นกด OK เพื่อยืนยันการติดตั้ง

5. เพียงเท่านี้ก็จะมีภาษาจีนเพิ่มเข้ามาแล้ว จากนั้นกด OK เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

6. ลองเลือกดูที่ Language Bar ว่า มีภาษาจีนแล้วหรือไม่ ถ้ามีก็เป็นอัน
เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง

7. เมื่อเราติดตั้งภาษาจีนลงบนเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถพิมพ์ภาษาจีน
ได้แล้วในทุกโปรแกรม มาลองเปิดโปรแกรม Microsoft Word แล้วพิมพ์ดูนะคะ

** ถ้าหากว่าเราต้องการพิมพ์เป็นภาษาจีนตัวเต็ม ก็สามารถเปลี่ยนได้ โดยมีวิธี
ง่ายๆ ดังนี้
1. คลิ๊กซ้าย ที่ปุ่มภาษาด้านล่างขวา แล้วเลือกหัวข้อ
Show the Language bar

2. จะปรากฏแถบเครื่องมือภาษาที่ด้านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เราเลือกภาษาจีน จากนั้นกดที่รูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านขวา แล้วเลือก 繁Charset

3. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์ภาษาจีนตัวเต็ม หรือว่าตัวย่อ

 

Date

30 มิถุนายน 2564

Tags

คอลัมน์ประจำ