วันเวลาและสถานที่สอบ


  วันและเวลาสอบ YCT


 การสอบ YCT วัดระดับความความรู้ ความสามารถภาษาจีน  ศูนย์สอบ OKLS ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)

วันสอบ  
  วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
วันเปิดรับสมัคร  
  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2566
วันปิดรับสมัคร  
  วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2566
วันประกาศผล  
  วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566*** หมายเหตุ

  • หากผู้สมัครสอบโอนเงินค่าสมัครสอบแล้ว กรุณามาสมัครลงทะเบียนออนไลน์ในวันเดียวกัน เพื่อป้องกันที่นั่งเต็ม
    และการจองสิทธิ์ที่นั่งสอบ YCT สามารถจองได้ 24 ชั่วโมง นับจากวันแรกที่ทำการจองเข้ามาในระบบ


    ระบบสมัครสอบ YCT จะปิดระบบเวลา 16.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัครที่ประกาศ ในรอบนั้น ๆ
    หรือเมื่อจำนวนที่นั่งสอบในรอบนั้นๆ เต็ม

 


  เวลาสอบ


    ระดับที่สอบ

เวลาสอบโดยประมาณ

    YCT ระดับ 1 9.00 - 9.35 น. (35 นาที)
    YCT ระดับ 2 9.00 - 9.50 น. (50 นาที)
    YCT ระดับ 3 9.00 - 10.00 น. (60 นาที)
    YCT ระดับ 4   9.00 - 10.25 น. (85 นาที)

 

*หมายเหตุ

OKLS เปิดสอบวัดระดับความความรู้ ความสามารถภาษาจีน YCT รอบวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เฉพาะ YCT ระดับ 1 และ YCT ระดับ 2 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 


  สถานที่สอบ


ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT)  โดย OKLS

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
ที่อยู่:  99 ถนน บุญศิริ แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


การเดินทาง โปรดเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเท่านั้น ไม่มีที่จอดรถบริการ

หมายเหตุ:  

  • ผู้สมัครสอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที 
    ผู้สมัครสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาที


 


บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล