กรรมของสุนัข

กรรมของสุนัข

 

กรรมของสุนัข

เหวิน เหวิน ณ สวนชั่งชุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

คนจีนเองก็คงรักสุนัขไม่แพ้คนชาติอื่น แม้ว่าในขณะนี้ตามเมืองใหญ่ๆ หากเีลี้ยงสุนัขต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมาก (ปีแรก 5,000 หยวน ปีต่อๆ ไป 2,000 หยวน) ก็ตาม แต่ก็ยังพบเห็นเจ้าของพาเจ้าสุนัขมาเดินเล่นในช่วงเช้า-เย็นเป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม ในทางภาษากลับสะท้อนทัศนคติของคนจีนที่มีต่อสุนัขในทางตรงกันข้าม พจนานุกรมสุภาษิตจีนได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสุนัขซึ่งมีมากถึง 29 คำ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความหมายในแง่ลบ เช่น

  หมาร้อนรนกระโดดกำแพง หมายถึง หมาจนตรอก

   หมาจับหนู หมายถึง ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน

   ใจจิ้งจอกปอดสุนัข หมายถึง ใจไม้ไส้ระกำ

   หมายถึง ลูกน้องที่ชอบอาศัยอิทธิพลนายไปทำเรื่องไม่ดี

   ตาสุนัขมองคนต่ำ หมายถึง มองไม่เห็นหัวคนอื่น ดูถูกคนอื่น

นอกจากนี้ คำส่วนใหญ่ที่มีสุนัขประกอบอยู่ด้วยนั้น ต่างก็มีความหมายในแง่ลบ เช่น

    แม่สุนัข หมายถึง ร้ายกาจ

    รังสุนัข หมายถึง สกปรกรกรุงรัง

    พวกชอบยกยอ (เลีย) คนอื่น

      สุนัขรับใช้

    คนโกหกเป็นลูกสุนัข
(มักใช้พูดเมื่อสาบาน)

นึกสงสารเหล่าสุนัขที่น่ารักทั้งหลายอยู่ในใจ ว่าเป็นกรรมของสุนัขจริงๆที่มักถูกนำไปเปรียบเปรยกับเรื่องไม่ดี

Date

30 มิถุนายน 2564

Tags

คอลัมน์ประจำ