คำศัพท์ที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้

คำศัพท์ที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้

 


คำศัพท์ที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน


เหวิน เหวิน ณ สวนชั่งชุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      เมื่อต้นปีเหวินเหวินได้มีโอกาสเดินทางไปไทเป (台北) การไปเยือนไต้หวัน (台湾) เป็นครั้งแรกนี้ทำให้ความคิดของเหวินเหวินที่มีต่อเมืองนี้ในอดีตเปลี่ยนไปไม่น้อย ได้สัมผัสจังหวะชีวิตของผู้คนที่แม้ว่าจะเร่งรีบแต่ก็มีความเป็นมิตรอยู่ไม่น้อย การคมนาคมสะดวกสบาย อาหารก็มีให้เลือกหลากหลาย
      การเดินทางท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่พอรู้ภาษาจีนบ้างย่อมไม่เป็นอุปสรรค อย่างที่ทราบกันดีว่าอักษรจีนที่ใช้ในไต้หวันเป็นอักษรแบบตัวเต็ม (繁体字) ซึ่งต่างจากอักษรย่อ (简体字) ที่จีนแผ่นดินใหญ่ใช้อยู่ จากสถิติอักษรจีนแบบตัวย่อมีเพียง 2,238 ตัวเท่านั้น ที่เหลือก็ยังเป็นอักษรแบบดั้งเดิม
      เป็นที่น่าสังเกตว่า จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมที่พัฒนาแตกต่างกันไป นอกจากอักษรจีนที่เขียนแตกต่างกันแล้ว คำศัพท์จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะคำศัพท์ที่พึ่งบัญญัติขึ้นใหม่ ก็ใช้แตกต่างกันด้วย

            เหวินเหวินขอรวบรวมคำศัพท์เหล่านี้บางส่วนให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษากันค่ะ 

Date

30 มิถุนายน 2564

Tags

คอลัมน์ประจำ